Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Onder de Jeugdwet vallen verschillende vormen van jeugdhulp.

 • De Jeugdwet uitgelegd

  Jeugdhulp is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp kan ingezet worden bij psychische problemen, opvoedingsproblemen of gedragsproblemen. Jeugdhulp is er bijvoorbeeld ook voor kinderen of jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Is de situatie onveilig? Ook dan kan iemand via de Jeugdwet geholpen worden.

 • Welke hulp hoort bij de Jeugdwet?

  Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft vooral te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. U kunt hier een aanvraag doen voor ondersteuning.

 • Jeugdwetvoorzieningen

  De Jeugdwet biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. Welke voorzieningen zijn er mogelijk via de Jeugdwet? Dat leest u op deze pagina.

 • Aanvraag Jeugdwet

  U wilt ondersteuning aanvragen via de Jeugdwet. In dit stappenplan leest u onze werkwijze. Meer weten over een bepaalde stap? Klik op de tekst voor meer achtergrondinformatie.

 • Financiering Jeugdwet

  Op deze pagina leest u meer over hoe de Jeugdwet wordt gefinancierd. Moet u zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Wie betaalt de zorgaanbieder? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)? Hieronder vindt u de antwoorden op deze vragen.

 • Cliëntondersteuning Jeugd en Wmo

  Vraagt u ondersteuning aan via de Jeugdwet of Wmo? Dan onderzoeken we uw persoonlijke situatie. Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw familie of sociale netwerk vragen hierbij te zijn. Of u kunt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is kosteloos.

 • Jeugdwet en privacy

  TIM gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. We houden ons aan de privacywetgeving AVG. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, kunnen persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.