Informatie voor professionals jeugdhulp of Wmo

De zorgaanbieders waarmee wij samenwerken hebben een contract met de gemeenten. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over het aangaan van een contract als dienstverlener voor jeugdhulp of Wmo.

Verandert de werkwijze in 2020?

Voor de bestaande contracten blijft dit hetzelfde zoals u gewend bent. Porthos houdt als organisatie op te bestaan, maar de gemeenten veranderen de werkwijze in de beginperiode niet. Op het gebied van inkoop zullen de zaken grotendeels hetzelfde blijven. De gemeenten blijven met elkaar samenwerken. De inkoop voor jeugdhulp blijft onveranderd.

Inkoop van jeugdzorg

Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp en de contractering met zorgaanbieders. De inkooporganisatie is een samenwerkingsverband namens de dertien Zeeuwse gemeenten.

Taken van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

 • Inkopen en contracteren van zorg.
 • Uitvoeren van contractbeheer.
 • Voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders.
 • Verzamelen van benodigde gegevens t.b.v. monitoring en verantwoording.
 • Bewaken van de Zeeuws brede afspraken.
 • Optreden als aanspreekpunt voor zorgaanbieders en gemeenten.

Meer informatie vindt u via de website inkoopjeugdhulpzeeland.nl.

Inkoop van zorg voor de Wmo

Voor de inkoop van zorg voor de Wmo werken de drie gemeenten op Walcheren (Middelburg, Veere en Vlissingen) samen. Het gaat om onderstaande vormen van Wmo-ondersteuning:

 • individuele begeleiding;
 • begeleiding gericht op activering en dagbesteding;
 • vervoer naar dagbesteding;
 • hulp bij het huishouden;
 • kortdurend verblijf.

Hoe kunt u zich aanmelden als zorgaanbieder Wmo?

Welke stappen moet u nemen om Wmo-ondersteuning te mogen leveren?

 • Neem contact op met het Wmo inkoopteam via inkoopwmowalcheren@middelburg.nl
 • We plannen een kennismakingsgesprek in. We maken kennis met uw organisatie en werkwijze. Verder bespreken we de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een contract aan te gaan. Lees daarop ter voorbereiding onderstaande alinea.
 • Mogelijk dient u na het gesprek nog stappen te ondernemen om aan de voorwaarden te voldoen. U krijgt vervolgens van de gemeente te horen of u zich kunt aanmelden als aanbieder.

Voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een contract voor Wmo-ondersteuning te mogen sluiten met de gemeente? De dienstverlener voldoet aan alle voorwaarden die staan vermeld in de overeenkomsten. De belangrijkste worden hieronder genoemd

 1. De dienstverlener levert een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument aan.
 2. De dienstverlener is aangesloten op Vecozo en maakt gebruik van het iWmo berichtenverkeer.
 3. De dienstverlener werkt met een beveiligde e-mailverbinding om informatie uit te wisselen over klanten.
 4. De dienstverlener beschikt over de mogelijkheid om gegevens bij het CAK aan te leveren voor het bepalen van de eigen bijdrage voor de klant.
 5. De dienstverlener accepteert de Algemene Inkoop Voorwaarden van de gemeente Vlissingen.
 6. De dienstverlener levert een geldig relevant kwaliteitscertificaat of een kwaliteitsplan.
 7. De dienstverlener levert een transformatieplan aan.
 8. De dienstverlener levert een uittreksel aan van de Kamer van Koophandel, zodat inzichtelijk is wie bevoegd is voor het ondertekenen van de overeenkomsten.