Ondersteuning op school

Sommige leerlingen kunnen zich lichamelijk of verstandelijk niet zelfstandig redden op school. Soms is er extra onderwijsondersteuning of extra zorg op school nodig.

Deze ondersteuning is er zowel voor leerlingen in het regulier als in het speciaal (basis)onderwijs.

Loket Kind op 1

De basisscholen geven leerlingen die extra steun nodig hebben zelf basisondersteuning via een intern begeleider. Soms is dat niet voldoende. Kind op 1 biedt arrangementen voor extra onderwijsondersteuning in (niet-reformatorische) basisscholen op Walcheren. Daarnaast besluit het loket over plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

Extra zorg op school

Naast extra onderwijsondersteuning via Loket Kind op 1 is er soms ook extra zorg op school nodig. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of  begeleiding. De juf of meester kan die taken er niet ‘even’ bijdoen, zonder de andere leerlingen tekort te doen. Heeft een leerling extra zorg op school nodig? Dan wordt TIM ingeschakeld. We gaan met u persoonlijk in gesprek wat de mogelijkheden zijn. De ondersteuning is altijd maatwerk: de behoeften van de leerling staan centraal. Twee leerlingen met precies dezelfde diagnose kunnen toch andere zorg krijgen op school, omdat hun behoeften verschillend zijn. We maken een afspraak voor een huisbezoek en kijken breed naar uw vraag en naar mogelijke oplossingen. Uit het onderzoek blijkt of de ondersteuning via de Jeugdwet ook echt noodzakelijk is. De hulp via de Jeugdwet is aanvullend op andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld als aanvulling op de hulp van de intern begeleider op school, de GGD of maatschappelijk werk.  

Hoe meld u het kind aan?

Het Loket Kind op 1 en TIM werken intensief samen. Soms is er extra onderwijsondersteuning en extra zorg op school nodig. Dit noemen we een combinatiearrangement. Tijdens het hele schooljaar kunnen de leerlingen bij het Loket Kind op 1 aangemeld worden. Voor een nieuw schooljaar liefst voor half mei. Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

  • Kind zit nog niet op school: Ouders/verzorgers geven bij de aanmelding van het kind aan dat het kind een lichamelijke handicap en/of een gedragsprobleem heeft. Dit geldt zowel voor het regulier basisonderwijs als in het speciaal basisonderwijs. De intern begeleider van de school vraagt vervolgens extra onderwijs- en/of zorg (combinatiearrangement) aan bij Loket Kind op 1 en TIM.
  • Kind zit al op school: De leerling zit al op school, maar redt het fysiek of mentaal niet. In overleg met de ouders of verzorgers meldt de intern begeleider van de school het kind aan bij het loket voor een combinatiearrangement.