Ondersteuning bij opgroeien en opvoeding

Heeft u moeite met opvoeding van uw kinderen? Soms krijgen kinderen en eventueel de ouders / verzorgers ondersteuning vanwege gedragsproblematiek bij het kind. Ook kunnen er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld omdat er bij de geboorte of tijdens het opgroeien ontwikkelingsproblemen ontstaan.

We denken met u mee welke ondersteuning hierin geboden kan worden.

Ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen

Heeft u zorgen rondom de ontwikkeling van uw jonge kind? Veelal worden deze problemen besproken op het consultatiebureau. Lijkt het dat de ontwikkeling van een kind achter gaat lopen vanwege verschillende oorzaken? Dan werken wij samen in een team met de GGD en huisartsen, fysiotherapeuten, kinderartsen en eventueel andere medische expertise. Samen geven we een visie welke hulp het beste passend is. We noemen dit Integrale Vroeghulp (IVH). IVH richt zich op baby’s en jonge kinderen die zich anders ontwikkelen dan andere kinderen en waar complexe problematiek speelt. Bijvoorbeeld een vermoeden van ontwikkelingsproblematiek of gedragsproblematiek. Dit kan ontstaan vanuit een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of een stoornis in het autistisch spectrum.

Zorgen over kinderen en jongeren

Het kan heel goed dat op latere leeftijd vragen ontstaan over de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld wanneer ze naar de basisschool gaan of in de tienerleeftijd. Het kan zijn dat de ontwikkeling van de motoriek achterblijft of dat leren moeizaam gaat. Ook kunnen er zorgen zijn op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Via de Jeugdwet is het ook mogelijk om zorgondersteuning op school te krijgen. Dit is voor kinderen met een beperking die naar het regulier of speciaal onderwijs gaan, waarbij de leerkracht extra ondersteuning nodig heeft in de dagelijkse zorg van het kind. Lees meer hierover.

Weet u niet goed welke hulp passend is? Wij denken met u mee.

Gedragsproblemen bij kinderen

Niet alleen de ontwikkeling van kinderen kan zorgen geven, ook bij het opvoeden zelf hebben ouders soms ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn rondom het gedrag of rondom de sociaal emotionele ontwikkeling. Wanneer u als ouder niet meer weet hoe u verder moet, neem dan contact op. Soms wordt vanuit schaamte te lang gewacht met hulp in te schakelen. Met als gevolg dat de problemen groter worden. Daardoor raken ouders of verzorgers mogelijk zelf overbelast. Trek daarom tijdig aan de bel, zodat u goed geholpen kunt worden. De hulp kan zich op het kind richten, op het gezin of op de ouders of verzorgers.

Onmacht vanuit de ouders

We helpen ouders/verzorgers die vanwege eigen onmacht hulp nodig hebben bij het opvoeden van kinderen. Een ander veel voorkomende hulpvraag is ondersteuning na een scheiding. Wanneer ouders scheiden kan er veel spanning ontstaan in het gezin. Het kan helpend zijn om dan hulp van anderen in te schakelen. Dit kan via uw sociale netwerk, via een Welzijnsorganisatie zoals kerk of maatschappelijk werk of via de Jeugdwet of de Wmo.

Hulp via Welzijnsorganisaties

Onze medewerkers wijzen u de weg naar de hulp die het best bij u past. Hoe u geholpen wordt, hangt heel erg af van de persoonlijke situatie. Welke hulpvragen zijn er? Kunt u hulp vragen in uw omgeving, bijvoorbeeld via familie of kennissen? Kan een Welzijnsorganisatie u goed helpen? Dan wordt deze hulp bij voorkeur eerder ingezet dan de ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Welke hulp biedt een Welzijnsorganisatie? Bijvoorbeeld individuele begeleiding via schoolmaatschappelijk werk of een jongerenwerker. Ook bieden zij hulp in groepsverband. Bijvoorbeeld trainingen voor kinderen over het omgaan met: autisme, echtscheiding of rouwverwerking. Voor ondersteuning via Welzijnsorganisaties is geen beschikking nodig via de gemeente. We hebben nauwe contacten met de verschillende organisaties die werkzaam zijn op Walcheren. Als wij denken dat uw hulpvraag ook via deze weg opgelost kan worden, brengen we u met deze organisatie in contact.

Online hulp en tips

Via www.opvoeden.nl vindt u veel tips. Deze kwalitatief goede site wordt ontwikkeld door professionals en ouders samen.

Lees meer over hulp via een Welzijnsorganisatie.

Opvoedondersteuning via Jeugdwet en Wmo

We zoeken naar de beste oplossing. Is het beter dat u ondersteuning ontvangt via de Jeugdwet en/of de Wmo? Dan starten we een onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw familie of sociale netwerk vragen hierbij te zijn. Of u kunt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is kosteloos. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u hulp via een zorgaanbieder. De ondersteuning kan zich richten op het kind (individueel) of gericht zijn op het hele gezin (gezinsbegeleiding). Of u krijgt als ouders of verzorgers individuele ondersteuning via de Wmo.