Hulp bij een crisissituatie

Is er een crisissituatie? Onderneem actie. Schakel hulp in via onderstaande organisaties.

Welk nummer belt u?

Er zijn verschillende soorten crisissituaties. In welke situatie neemt u met wie contact op?

  • Dreigt er levensgevaar? Bel meteen 112. Voor hulp van ambulance, brandweer en politie.
  • Is iemand in psychische nood? Of is iemand verward? Neem dan contact op met uw huisarts, dit kan ook buiten kantooruren.
  • Bevindt u zich in een acuut onveilige situatie en bent u niet meer veilig in uw eigen huis? Neem dan contact op met Veilig Thuis via 0800  - 2000. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar.
  • Is uw situatie niet levensbedreigend, maar heeft u wel direct ondersteuning nodig? Bel 0118 675 000. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijdens onze openingstijden krijgt u meteen iemand aan de telefoon, die u verder helpt. Buiten onze openingstijden hoort u een bandje met een duidelijke instructie welk nummer u kunt bellen voor welke situatie.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer u slachtoffer bent, neemt u contact op via 0800 - 2000. Vermoedt u geweld of kindermishandeling bij iemand in uw omgeving? Neem ook dan contact op. Meer informatie vindt u op www.veiligthuis.nl.

Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp? Lees ook de pagina huiselijk geweld en onveiligheid.

Kind of jongere in crisis

Is een kind of jongere in een onveilig situatie en is er acuut hulp nodig? TIM is hier vrijwel altijd bij betrokken. Indien nodig worden er maatregelen genomen. Zoals een plaatsing in een crisisgezin. Of er wordt gezorgd voor een anonieme, veilige plaats waar zowel moeder als kinderen opgevangen kunnen worden.

Vervolghulp

Is de crisis afgewend? Is er daarna nog hulp nodig via de Wmo of de Jeugdwet? Dan doorlopen we alsnog de stappen die nodig zijn voor de aanvraag. Welke ondersteuning is er nodig om de problemen op te lossen? Zijn er familieleden of mensen uit uw sociale netwerk die kunnen helpen? Of via een hulpverleningsorganisatie? U staat er niet alleen voor.