Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Hulp uit uw omgeving, zoals familie en buren, is soms al genoeg.

 • Hulp bij zelfstandig wonen

  Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms heeft iemand daarbij extra hulp nodig. Dit kan zijn vanwege een ziekte of een beperking. Of vanwege het ouder worden.

 • Hulp bij vervoer en mobiliteit

  Het vervoeren van kinderen of jongeren met een beperking kan soms voor ouders een lastig vraagstuk zijn. Ook volwassenen hebben soms hulp nodig bij het zelfstandig verplaatsen buitenshuis. Bijvoorbeeld vanwege het ouder worden. Of vanwege een beperking. De gemeente kan hierbij ondersteuning bieden via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 • Hulp bij psychische klachten

  Psychische klachten kunnen een ernstige beperking vormen in het dagelijks leven en het meedoen in de maatschappij.

 • Ondersteuning op school

  Sommige leerlingen kunnen zich lichamelijk of verstandelijk niet zelfstandig redden op school. Soms is er extra onderwijsondersteuning of extra zorg op school nodig.

 • Ondersteuning bij opgroeien en opvoeding

  Heeft u moeite met opvoeding van uw kinderen? Soms krijgen kinderen en eventueel de ouders / verzorgers ondersteuning vanwege gedragsproblematiek bij het kind. Ook kunnen er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld omdat er bij de geboorte of tijdens het opgroeien ontwikkelingsproblemen ontstaan.

 • Meedoen in de maatschappij

  Het gevoel van eenzaamheid of zelfs gepest worden, is niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kunnen hier last van hebben. Vanuit het idee dat iemand er niet bij hoort, trekken zij zich terug uit het sociale leven. Soms verdwijnen mensen in een isolement. Meedoen in de maatschappij kan ook lastig zijn als er een lichamelijke of verstandelijke beperking is.

 • Hulp bij huiselijk geweld en onveiligheid

  Bent u of ben jij het slachtoffer van geweld? Zoek dan hulp. Hiervoor is een Meldpunt: Veilig Thuis. De gemeente werkt samen met Veilig Thuis, zodat mishandeling en geweld zullen stoppen. Meteen contact opnemen met Veilig Thuis? Bel 0800-2000. Dit nummer is gratis. U wordt doorverbonden met Veilig Thuis in uw regio. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld? Ook dat mag u (anoniem) melden bij Veilig Thuis.

 • Hulp bij financiën en werk

  Als er problemen zijn rondom geldzaken kan dit een grote invloed hebben op uw leven. De financiën op orde krijgen en houden is soms moeilijk. Maar wel ontzettend belangrijk. Wacht niet te lang met hulp te vragen hierbij.

 • Hulp bij een lichamelijke beperking

  Een lichamelijke beperking kan zijn aangeboren, of later in het leven ontstaan. Een lichamelijke beperking heeft invloed op uw dagelijks leven. Het kan belemmeren in het meedoen in de maatschappij.

 • Hulp bij een crisissituatie

  Is er een crisissituatie? Onderneem actie. Schakel hulp in via onderstaande organisaties.