Wat voor bekeuring kan ik verwachten?

De hoogte van de bekeuring hangt af van het aantal kilometers dat is overschreden en onder welke omstandigheden de overschrijding plaatsvond, bijvoorbeeld binnen of buiten de bebouwde kom of bij wegwerkzaamheden.

Zie voor meer informatie de Boetebase van het Openbaar Ministerie.