Verzoek zebrapad

Vinden wij de locatie ook geschikt, dan kunnen we een voetgangersoversteekplaats met zebra aanleggen. Is er een echt oversteekprobleem (met veel kruisend autoverkeer) dan leggen we liever een middengeleider aan waardoor overstekende voetgangers de weg in twee fasen kunnen oversteken.

In 30 km-zones leggen we doorgaans alleen oversteekplaatsen aan bij scholen, bij instellingen voor ouderen, of wanneer sprake is van een voetgangersstroom van enige omvang.