Verzoek aanpak gevaarlijk kruispunt

De gemeente heeft een algemeen verkeersveiligheidsbeleid. In dat beleid hebben verkeerssituaties waar letselongevallen gebeuren prioriteit.

Daarnaast proberen we werk met werk te maken. Dat wil zeggen dat er per jaar diverse verkeerssituaties vanwege onderhoud (herbestrating of rioleringswerk) worden aangepakt. Op zulke momenten wordt gekeken hoe we met eenvoudige ingrepen de verkeerssituatie kunnen verbeteren.