Verschil tussen straat in 30km/u-zone en erf?

Een 30 km/u-zone en een erf zijn twee verschillende wegcategorieën met verschillende regels.

In een 30 km/u-zone gelden dezelfde verkeersregels als in 50 km/u-gebieden, met als enige uitzondering dat de maximumsnelheid op 30 km/u ligt.

In een erf gelden andere verkeersregels. De snelheidslimiet is 'stapvoets', wat in de praktijk neerkomt op maximaal 15 km/u, parkeren mag alleen in de aangegeven parkeervakken en voetgangers mogen in een erf van de gehele wegbreedte gebruikmaken. Een erf wordt aangeduid met het blauwe erfbord; een 30 km/u zone wordt aangeduid met het witte zonebord waarin het 30 km/u-bord is aangebracht.