Verkeerssituatie school

Een goed verloop van het verkeer bij een school hangt af van het samenspel van inrichting van de schoolomgeving en gedrag van ouders en leerlingen. Ziet u een probleem en heeft u een oplossing, dan zijn wij graag bereid om deze samen met de school te bekijken.

De verkeerssituatie bij scholen is op haal- en brengmomenten vaak chaotisch. Het duurt vaak maar kort, maar komt twee tot vier keer per dag voor.

Een idee/vraag/klacht kunt u het liefst aan ons kwijt via een e-mailbericht of een brief. Een e-mail kunt u richten aan info@middelburg.nl of een briefje aan B&W Middelburg.