Verkeersregels (woon)erven

In een erf gelden er een aantal afwijkende verkeersregels.

Uit: RVV 1990:

  • Voetgangers mogen de weg over de volle breedte gebruiken (artikel.44).
  • De maximumsnelheid bedraagt voor alle bestuurders (dus ook voor fietsers, snor- en bromfietsers) 'stapvoets', wat neerkomt op maximaal 15 km/u (artikel 45).
  • Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven parkeervakken (artikel 46).