Verkeersregels rotondes binnen bebouwde kom

In Middelburg geldt dat de fietsers op alle rotondes voorrang hebben behalve op de rotonde Kleverskerkseweg op bedrijventerrein Arnestein. Naast de wettelijke verkeersregels geldt dat het juiste verkeersgedrag van belang is om op veilige wijze de rotonde te passeren.

De belangrijkste gedragsregels zijn:

  • Matig uw snelheid. Een heel belangrijke regel. Omdat er allerlei kruisingen en wisselingen op een betrekkelijk klein gebied plaatsvinden is het van belang dat u het overzicht blijft houden. Dat kan feitelijk alleen wanneer u de rotonde met een gematigde snelheid berijdt.
  • Zoek als fietser oogcontact met de kruisende automobilist. Neem nooit zomaar voorrang. Voorrang moet je krijgen. Door oogcontact te zoeken kun je vaststellen "ben ik wel gezien?" en "krijg ik voorrang?"
  • Geef voor het oprijden van de rotonde voorrang aan al het verkeer op de rotonde.
  • Geef als automobilist bij verlaten van de rotonde voorrang aan (brom)fietsers en eventueel overstekende voetgangers.
  • Geef zoveel mogelijk met uw richtingsaanwijzer aan wat u doet. Rijdt u driekwart: geef dan met uw richtingaanwijzer eerst linksaf aan, en bij het naderen van de afslag rechtsaf. Als u de rotonde verlaat, geeft u altijd rechtsaf aan.