Verkeersgeluid, overlast

In Nederland geldt de Wet geluidhinder. Verkeersgeluid moet aan normen voldoen. Woningen die binnen een 30 km-zone zijn gelegen, vallen hier buiten. In de andere gevallen kunt u contact opnemen met de wegbeheerder.

Voor Middelburg is deze contactpersoon bereikbaar via info@middelburg.nl.