Verkeersaders en verblijfsgebieden

De straten in Middelburg (binnen de bebouwde kom) zijn ingedeeld in twee hoofdgroepen: verkeersaders (maximum snelheid 50 km/u) en verblijfsgebieden/woonstraten (maximum snelheid 30 km/u).

Verkeersaders

Enkele voorbeelden van verkeersaders zijn: Statenlaan, Torenweg, Schroeweg, Het Groene Woud, Looierssingel, Sandberglaan, Laan der Verenigde Naties, President Rooseveltlaan, enz. In deze straten geldt een maximumsnelheid van 50 km/u.

Woonstraten

De overige straten zijn woonstraten. Hier geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Enkele voorbeelden Roozenburglaan, Stadhouderslaan, Oude Vlissingseweg, Lange Noordstraat Abelenlaan, Banckertstraat, Langevielesingel, Sportlaan, enz.

Een uitzondering vormen de wegen op bedrijfsterreinen. Hier geldt doorgaans ook het 50 km-regime.

Overlast

Een idee/vraag/klacht kunt u het liefst aan ons kwijt via een e-mailbericht of een brief. Een e-mail kunt u richten aan info@middelburg.nl of een briefje aan B&W Middelburg.