Trillingen of schade woning door autoverkeer

Het kan gebeuren dat u trillingen voelt bij langsrijdend verkeer. Meent u door trillingen schade te hebben ondervonden, dan kunt u hierover een klacht indienen.

Middelburg heeft op bepaalde delen een slappe ondergrond. Wanneer uw huis niet op palen is gefundeerd, kunt u trillingen voelen van voorbijrijdend verkeer.

Op zich hoeft dat niet tot schade te leiden. Wanneer u denkt dat dit wel het geval is, moet dient u een gespecialiseerde bouwkundige expert een rapport laten opstellen waarin wordt aangetoond dat de schade is veroorzaakt door wegverkeer. Dat rapport kunt u samen met uw klachtomschrijving schriftelijk indienen bij het bij het college van B&W. Wij nemen het dan in behandeling.