Suggestie verkeersmaatregel indienen

U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de verkeerswerkgroep van uw wijk.

De verkeerswerkgroep onderzoekt of er voor de maatregel voldoende draagvlak is in de wijk en kan het voorstel bij de gemeente indienen in een van de tweejaarlijkse vergaderingen. U kunt uw voorstel ook indienen bij de mensen van het wijkteam, die het voorstel door kunnen geven aan de verkeerswerkgroep.