Parkeren bedrijfsbusje

We maken in Middelburg geen onderscheid in personenauto's en bedrijfsbusjes. Het parkeren van bedrijfsbusjes los je in goed onderling overleg op. Er zijn in de nabije omgeving vaak wel parkeerplaatsen te vinden die minder overlastgevoelig zijn.

Het is verboden een voertuig dat langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter is, te parkeren binnen de bebouwde kom van de gemeente Middelburg. Het verbod geldt niet op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 08.00 tot 18.00 uur.