Ik zie een gevaarlijk kruispunt. Het wachten is op een ongeluk. Kan dit aangepakt worden?

De gemeente heeft een algemeen verkeersveiligheidsbeleid. In dat beleid hebben verkeerssituaties waar letselongevallen gebeuren prioriteit.

Daarnaast proberen we werk met werk te maken. Dat wil zeggen dat er per jaar diverse verkeerssituaties vanwege onderhoud (herbestrating of rioleringswerk) worden aangepakt. Op zulke momenten wordt gekeken hoe we met eenvoudige ingrepen de verkeerssituatie kunnen verbeteren.

Terug naar het overzicht veelgestelde vragen verkeer