Ik wil mijn auto parkeren, waar mag dat NIET?

Er zijn enkele situaties waar het parkeren van uw auto verboden is.

  • bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan
  • voor een inrit of een uitrit
  • buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg
  • op een parkeergelegenheid: voor zover uw voertuig niet behoort tot de op het bord aangegeven voertuigcategorie, op een andere wijze dan op het bord of onderbord is aangegeven, op dagen of uren waarop dit volgens het onderbord is verboden
  • parkeren binnen een parkeerverbodszone is slechts in de daarvoor bestemde parkeervakken toegestaan