Ik wil graag een blauwe zone-regeling in mijn straat. Hoe vraag ik dat aan?

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij de afdeling Leefomgeving van gemeente Middelburg.

Nieuw aan te leggen blauwe zones kunnen ingesteld worden indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • het gebied grenst aan een bestaande blauwe zone;
  • de parkeerdruk ligt hoger dan 85%;
  • minimaal 75% van de bewoners wenst een blauwe zone;
  • op het moment dat een of meerdere van deze voorwaarden zwaarwegend zijn of juist net niet aan voldaan kan worden, kan het toch mogelijk zijn om een blauwe zone in te voeren.

In uw aanvraag moet duidelijk beschreven staan om welk gebied het gaat en dient u deze handtekeningenlijst (pdf, 45 kB) bij te voegen, waarop alle huishoudens staan vermeld van het desbetreffende gebied en het antwoord op de vraag of men het met de aanvraag eens is.

Terug naar het overzicht veelgestelde vragen verkeer