Idee/vraag/klacht over het verkeer

De specialisten van de gemeente zijn zelf ook heel vaak verkeersdeelnemer, maar zien natuurlijk niet alles wat er gebeurt in het verkeer. Een paar extra ogen en oren van een oplettende burger is daarom onmisbaar. Bewoners zijn vaak verkeersdeskundigen bij uitstek. Een idee/vraag/klacht kunt u daarom aan ons kwijt via een e-mailbericht of een brief.

Een e-mail kunt u richten aan info@middelburg.nl of een briefje aan B&W Middelburg.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, tel. (0118) 67 50 00. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.