Lokale aanpak veilig fietsen Middelburg 2016

Bekijk het eindrapport lokale aanpak veilig fietsen. Het rapport is in samenwerking met de politie en fietsersbond opgesteld en bevat een inventarisatie en analyse van de verkeersonveiligheid in relatie met fietsen. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om deze probleemgevallen aan te pakken.

In het kader van de beleidsimpuls verkeersveiligheid zijn afspraken gemaakt tussen de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit naar aanleiding van het tot stilstand komen van de dalende trend in de verkeersonveiligheid en zelfs een toename van de fietsverkeersongevallen. Specifiek voor een verhoging van de fietsveiligheid is er een modelaanpak veilig fietsen ontwikkeld. Dit is een stappenplan voor een mogelijke aanpak met inbegrip van voorbeelden en beste praktijken en om het bestaand beleid te versterken.