Herinrichting Prinsenhove

Gemeente Middelburg heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van Prinsenhove. Het voorlopig ontwerp ligt in het kader van de inspraakprocedure ter inzage.

Het voorlopig ontwerp (pdf, 448 kB) hebben we met omwonenden besproken tijdens een inspraakavond. Deze vond plaats op donderdag 11 april 2019.

Hoe het voorlopig ontwerp tot stand kwam

In oktober 2018 hebben wij een vragenlijst verzonden en een inloopavond georganiseerd. Omwonenden hebben suggesties aangeven. Op basis van de ontvangen vragenlijsten en de informatie van de inloopavond heeft de gemeente een aantal varianten gemaakt voor de herinrichting van Prinsenhove. Op 31 januari 2019 hebben wij tijdens een informatieavond in het wijkcentrum Palet gezamenlijk een aantal keuzes gemaakt voor de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp.

De verschillen met de huidige situatie zijn:

Voor het parkeerterrein ter hoogte van huisnummer 48 tot en met 80

 • De rijbaanbreedte van het parkeerterrein gaat van 5,00 naar 6,00 meter.
 • Er komen drie parkeervakken voor huisnummers 54, 52 en 50.
 • Er komt een groenstrook met bomen tussen de parkeerplaatsen.
 • Er komen ondergrondse containers voor plastic en restafval.

Voor het parkeerterrein ter hoogte van huisnummer 128 tot en met 162

 • De rijbaanbreedte van het parkeerterrein gaat van 5.00 meter naar 6.00 meter.
 • Er komen vier parkeervakken voor huisnummers 130 tot en met 136.
 • Er komen vijf parkeervakken voor huisnummers 160 en 162.
 • Er komen ondergrondse containers voor plastic en restafval.

Voor het voetpad ter hoogte van huisnummer 16 tot en met 48 en 82 tot en met 126

 • De breedte van het voetpad gaat van 5.00 meter naar 4.50 meter.

Voor de woningen ter hoogte van huisnummer 2 tot en met 16

 •  Er komt gele markering aan de zijde van huisnummer 168 tot en met 162 en in de bochten op het kruispunt met de Stadhouderslaan.
 •  De rijbaanbreedte gaat van 5.75 naar 5.25 meter.
 •  Er komen zes parkeervakken in de naastgelegen groenstrook.
 •  Het verkeersplateau Prinsenhove/Stadhouderslaan wordt verplaatst naar het kruispunt Stadhouderslaan/Regentenlaan.

Voor het park

 • Er worden diverse bomen verwijderd en geplant.
 • De huidige wandelpaden worden verwijderd en er komt een nieuwe wandelpadstructuur.
 • Er komen verlagingen in het park voor de opvang van hemelwater.

Inspraaktermijn

De inspraak start met een publicatie in het Gemeenteblad van 10 april 2019 op de website Overheid.nl. Het voorlopig ontwerp (pdf, 448 kB) ligt gedurende zes weken ter inzage: van 11 april tot en met 22 mei 2019. In deze periode kunnen ingezetenen en belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerp (pdf, 68 kB)

Voor inzage kunnen belangstellenden elke werkdag tijdens kantooruren terecht in het Stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Kopieën zijn daar verkrijgbaar.

Na de inspraaktermijn gaan wij aan de slag met het eindverslag van de inspraakprocedure en stellen wij het definitief ontwerp vast.

Uitvoering

Na het vaststellen van het definitief ontwerp kunnen wij de voorbereidingen starten voor de uitvoering. Over de werkzaamheden zelf (zoals uitvoeringsperiode, fasering, tijdelijke verkeersmaatregelen) stuurt de gemeente enkele weken voorafgaand aan de startdatum van de werkzaamheden een bewonersbrief.

Vragen?

Neem dan contact op met de projectleider Pascal Geldof op telefoonnummer (0118) 67 56 81 of stuur een e-mail naar p.geldof@middelburg.nl