Herinrichting Prinsenhove

De inspraakprocedure voor de herinrichting van Prinsenhove is afgerond. Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld.

De herinrichting van Prinsenhove start in het najaar van 2019. Zodra de precieze startdatum bekend is, leest u dit op onze website.

Vragen?

Neem dan contact op met de projectleider Pascal Geldof op telefoonnummer (0118) 67 56 81 of stuur een e-mail naar p.geldof@middelburg.nl