Herinrichting Prinsenhove

De herinrichting van Prinsenhove is gestart op maandag 2 maart 2020. Het werk duurt tot en met eind september. Aannemersbedrijf Traas en Ovaa voert het werk uit.

Uitvoering herinrichting Prinsenhove

De aannemer voert de werkzaamheden in fasen uit. Per fase ontvangen de bewoners een brief van de aannemer.

  • fase 1: het park
  • fase 2: parkeerterrein huisnummers 48 tot en met 78
  • fase 3: voetpad huisnummers 18 tot en met 46
  • fase 4: voetpad huisnummers 80 tot en met 126
  • fase 5: parkeerterrein huisnummers 128 tot en met 168 en 2 tot en met 16

Tekening fasering werkzaamheden Prinsenhove

Fase 1: het park

De bomen en beplantingen zijn verwijderd en de verlagingen zijn aangebracht. De paden zijn aangebracht. Inzaaien park.

Fase 2: fase 2: parkeerterrein huisnummers 48 tot en met 78

De aannemer heeft het regenwaterriool aangelegd. In het middendeel wordt op de kopse kanten in het gras geparkeerd. Dit is niet de bedoeling. Hier worden zwerfkeien geplaatst.
De zwerfkeien zijn een tijdelijke oplossing. In november/december beplanten we deze delen. Het type planten is nog onbekend.

Fase 3: voetpad huisnummers 18 tot en met 46 en fase 4: voetpad huisnummers 80 tot en met 126

Fase 3 en 4 zijn nagenoeg gereed. Hier moet enkel nog een groene sluis worden aangebracht. Pas als fase 5 klaar is, brengt de aannemer deze groene sluisjes aan.

Fase 5 en 6: parkeerterrein huisnummers 128 tot en met 168 en 2 tot en met 16

De aannemer is bezig met het straatwerk voor fase 5 en 6. Deze werkzaamheden duren nog tot en met eind september 2020.
Het afkoppelen van de regenpijp is bij een groot aantal bewoners al gebeurd.

Contactpersonen tijdens uitvoering

  • Aannemersbedrijf Traas en Ovaa infra B.V., Roel de Ridder, telefoonnummer 06 22 38 80 53
  • Gemeente Middelburg, Pascal Geldof, telefoonnummer (0118) 67 56 81

Overige informatie