Herinrichting Prinsenhove

De herinrichting van Prinsenhove is gestart op maandag 2 maart 2020. Het werk duurt tot en met augustus. Aannemersbedrijf Traas en Ovaa voert het werk uit.

Uitvoering herinrichting Prinsenhove

De aannemer voert de werkzaamheden in fasen uit. Per fase ontvangen de bewoners een brief van de aannemer.

  • fase 1: het park
  • fase 2: parkeerterrein huisnummers 48 tot en met 78
  • fase 3: voetpad huisnummers 18 tot en met 46
  • fase 4: voetpad huisnummers 80 tot en met 126
  • fase 5: parkeerterrein huisnummers 128 tot en met 168 en 2 tot en met 16

Tekening fasering werkzaamheden Prinsenhove

Fase 1: het park

De werkzaamheden in het park zijn bijna klaar. De bomen en beplantingen zijn verwijderd en de verlagingen zijn aangebracht. De paden zijn aangebracht. Nu kan het gehele park ingezaaid worden. De aannemer start hier binnenkort mee.

Fase 2: fase 2: parkeerterrein huisnummers 48 tot en met 78

De aannemer heeft inmiddels het regenwaterriool aangelegd. In het middendeel wordt op de kopse kanten in het gras geparkeerd. Dit is niet de bedoeling. Hier worden zwerfkeien geplaatst.
De zwerfkeien zijn een tijdelijke oplossing. In november/december beplanten we deze delen. Het type planten is nog onbekend.

Fase 3: voetpad huisnummers 18 tot en met 46 en fase 4: voetpad huisnummers 80 tot en met 126

Fase 3 en 4 zijn nagenoeg gereed. Hier moet enkel nog een groene sluis worden aangebracht. Pas als fase 5 klaar is, brengt de aannemer deze groene sluisjes aan.

Fase 5: parkeerterrein huisnummers 128 tot en met 168 en 2 tot en met 16

Het parkeerterrein moet voor 24 juli klaar zijn. Daarna heeft de aannemer bouwvak. Na de bouwvak hervat de aannemer de werkzaamheden aan fase 5.

Afkoppelen regenpijpen

De aannemer heeft al diverse woningen bezocht die hun regenpijpen willen afkoppelen. Bedoeling is om voor 24 juli alle woningen die zich hiervoor hebben aangemeld af te koppelen. 

Contactpersonen tijdens uitvoering

  • Aannemersbedrijf Traas en Ovaa infra B.V., Roel de Ridder, telefoonnummer 06 22 38 80 53
  • Gemeente Middelburg, Pascal Geldof, telefoonnummer (0118) 67 56 81

Overige informatie