Herinrichting President Wilsonlaan

De inspraakprocedure voor de herinrichting van de President Wilsonlaan is afgerond.

Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag van de inspraakprocedure en het definitief ontwerp vastgesteld.

De herinrichting van de President Wilsonlaan start in het voorjaar van 2020. Zodra de precieze datum bekend is leest u dit op onze website.

Vragen?

Neem dan contact op met de projectleider André van den Broek op telefoonnummer (0118) 67 55 03 of stuur een e-mail naar info@middelburg.nl.