Herinrichting President Wilsonlaan

Op dinsdag 28 april starten werkzaamheden aan de President Wilsonlaan.

Het gaat om het aanleggen van een regenwaterriool en de herinrichting van de President Wilsonlaan en een gedeelte van de Beneluxlaan (het gedeelte vanaf de Laan der Verenigde Naties tot de President Wilsonlaan). De werkzaamheden zullen naar verwachting medio oktober 2020 klaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. van den Broek van de afdeling Leefomgeving, tel. (0118) 67 55 03.

Fasering

  1. President Wilsonlaan (pleintje nabij huisnummer 190 - 200) - van 28 april tot en met 14 mei;
  2. President Wilsonlaan (vanaf pleintje tot huisnummer 170) - van 7 mei tot en met 26 mei;
  3. President Wilsonlaan (kruisingsvlak ter hoogte van huisnummer 168 - 170) van 20 mei tot en met 29 mei;
  4. President Wilsonlaan (vanaf kruisingsvlak 168-170 tot Beneluxlaan), van 26 mei tot en met 17 juni;
  5. President Wilsonlaan (vanaf kruisingsvlak 168- 170 tot ingang garageboxen), van 8 juni tot en met 29 juni;
  6. President Wilsonlaan (vanaf ingang garageboxen tot huisnummer 144), van 19 juni tot en met 10 juli;
  7. President Wilsonlaan (vanaf huisnummer 130 tot en met appartementen 66 - 128), van 29 juni tot en met 23 juli;
  8. President Wilsonlaan (vanaf huisnummer 19 tot en met parkeerterrein appartementen), van 17 augustus tot en met 9 september;
  9. President Wilsonlaan (vanaf huisnummer 17 tot Beneluxlaan), van 28 augustus tot en met  24 september;
  10. Beneluxlaan (President Wilsonlaan tot Laan der Verenigde Naties), van 17 september tot en met 13 oktober.

Tekening fasering werkzaamheden President Wilsonlaan

Vragen?

Neem dan contact op met de projectleider André van den Broek op telefoonnummer (0118) 67 55 03 of stuur een e-mail naar info@middelburg.nl.

Inspraakprocedure en ontwerp

Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag van de inspraakprocedure en het definitief ontwerp vastgesteld.