Projecten verkeer en verkeersveiligheid

Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

 • Herinrichting Poelendaeleweg 2019

  Gemeente Middelburg is de wegwerkzaamheden aan de Poelendaeleweg aan het voorbereiden. De Poelendaeleweg wordt in 2019 afgewaardeerd naar een 30 km-weg en heringericht volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen die daarvoor gelden.

 • Herinrichting Prinsenhove

  De inspraakprocedure voor de herinrichting van Prinsenhove is afgerond. Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld.

 • Inspraak Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai

  Gemeente Middelburg is bezig met de voorbereiding van werkzaamheden aan de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai. Voor het voorlopig ontwerp is een inspraaktermijn van inspraaktermijn van zes weken, van 6 juni tot en met 17 juli 2019.

 • Verbeteren verkeersveiligheid Herculesweg

  Van maandag 19 augustus tot en met maandag 30 september wordt er gewerkt aan de verkeersveiligheid van de Herculesweg.