Projecten verkeer en verkeersveiligheid

Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

  • Lokale aanpak veilig fietsen Middelburg 2016

    Bekijk het eindrapport lokale aanpak veilig fietsen. Het rapport is in samenwerking met de politie en fietsersbond opgesteld en bevat een inventarisatie en analyse van de verkeersonveiligheid in relatie met fietsen. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om deze probleemgevallen aan te pakken.

  • Herinrichting Poelendaeleweg 2019

    De gemeente heeft in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg 2030 opgenomen dat de Poelendaeleweg, Langevieleweg en Koudekerkseweg afgewaardeerd moeten worden, waarbij deze drie wegen de functie van erftoegangsweg moeten gaan vervullen. Dit houdt in dat de wegen volgens de principes van Duurzaam Veilig Verkeer moeten worden heringericht en de maximumsnelheid naar 30 kilometer wordt teruggebracht.