Projecten verkeer en verkeersveiligheid

Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

  • Lokale aanpak veilig fietsen Middelburg 2016

    Bekijk het eindrapport lokale aanpak veilig fietsen. Het rapport is in samenwerking met de politie en fietsersbond opgesteld en bevat een inventarisatie en analyse van de verkeersonveiligheid in relatie met fietsen. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om deze probleemgevallen aan te pakken.