Projecten verkeer en verkeersveiligheid

Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

  • Herinrichting Veerseweg - Nederstraat

    Het project Veerseweg-Nederstraat wordt in drie fases uitgevoerd. De eerste twee fases zijn klaar. Fase 3 (Nederstraat) wordt in het najaar van 2017 uitgevoerd.

  • Lokale aanpak veilig fietsen Middelburg 2016

    Bekijk het eindrapport lokale aanpak veilig fietsen. Het rapport is in samenwerking met de politie en fietsersbond opgesteld en bevat een inventarisatie en analyse van de verkeersonveiligheid in relatie met fietsen. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om deze probleemgevallen aan te pakken.

  • Herinrichting Volkerakstraat

    Het Ingenieursbureau van de Gemeente Middelburg wil in het najaar van 2017 riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitvoeren in de Volkerakstraat, Merwedestraat en een gedeelte van de Grevelingenstraat. Daarbij is het de bedoeling om het gedeelte van de Volkerakstraat tussen de Grevelingenstraat en de Dordtse Kilstraat her in te richten.