Projecten verkeer en verkeersveiligheid

Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

  • Lokale aanpak veilig fietsen Middelburg 2016

    Bekijk het eindrapport lokale aanpak veilig fietsen. Het rapport is in samenwerking met de politie en fietsersbond opgesteld en bevat een inventarisatie en analyse van de verkeersonveiligheid in relatie met fietsen. Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om deze probleemgevallen aan te pakken.

  • Herinrichting Poelendaeleweg 2019

    Gemeente Middelburg is de wegwerkzaamheden aan de Poelendaeleweg aan het voorbereiden. De Poelendaeleweg wordt in 2019 afgewaardeerd naar een 30 km-weg en heringericht volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen die daarvoor gelden.