Projecten verkeer en verkeersveiligheid

Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

 • Herinrichting Poelendaeleweg

  Gemeente Middelburg is de wegwerkzaamheden aan de Poelendaeleweg aan het voorbereiden. De Poelendaeleweg wordt in 2020 afgewaardeerd naar een 30 km-weg en heringericht volgens de Duurzaam Veilig-richtlijnen die daarvoor gelden.

 • Herinrichting Prinsenhove

  De inspraakprocedure voor de herinrichting van Prinsenhove is afgerond. Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld.

 • Inspraak Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai

  Gemeente Middelburg is bezig met de voorbereiding van werkzaamheden aan de Hoogstraat, Nieuwe Haven en Turfkaai. Voor het voorlopig ontwerp is een inspraaktermijn van inspraaktermijn van zes weken, van 6 juni tot en met 17 juli 2019.

 • Herinrichting Zeeburgstraat Nieuw- en Sint Joosland

  Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat inspraak wordt verleend over het
  voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Zeeburgstraat in Nieuw- en Sint Joosland.

 • Herinrichting President Wilsonlaan

  De Gemeente Middelburg heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de President Wilsonlaan. Over het voorlopig ontwerp wordt inspraak verleend.