Woon-werkvergunning

Als u buiten Middelburg staat ingeschreven of als u buiten de bebouwde kom van Middelburg woont en als u voor werk in de vergunningszone moet parkeren, dan kunt u een woon-werkvergunning aanvragen.

Voorwaarden

  • U moet in een andere gemeente dan Middelburg ingeschreven staan of buiten de bebouwde kom van Middelburg wonen;
  • Kenteken staat op uw naam;
  • Aanvraag moet in opdracht van de werkgever worden gedaan;
  • Er mag een verzoek voor een parkeerlocatie worden gedaan, maar de toewijzing wordt door de gemeente bepaald;

Kosten

De kosten voor een woon-werkvergunning in 2019 bedragen €288,00.

Aanvraag

Aanvraagformulier woon-werkvergunning 2019 (pdf, 172 kB)

Het formulier kan worden opgestuurd naar:

Gemeente Middelburg
t.a.v. Publiekszaken
Kanaalweg 3
Postbus 6000
4330 LA Middelburg