Parkeervergunning voor bewoners (Binnenstad)

Als u binnen het gebied van het betaald parkeren woont (zone 1 of zone 2) kunt u voor uw auto een parkeervergunning kopen. Als u nieuw in het parkeergebied komt wonen kunt u een maand voor definitieve vestiging een parkeervergunning aanschaffen voor het nieuwe adres. Wij moeten dan wel  een maand voordat u verhuist de aangifte daarvan hebben ontvangen.

Let op! U kunt alleen de eerste vergunning digitaal aanvragen en betalen. De tweede vergunning kunt u vooralsnog alleen op het stadskantoor, Kanaalweg 3, aanvragen en betalen.

Voorwaarden

  • U moet in de Basisregistratie Personen op het adres zijn ingeschreven.
  • U moet een geldig kentekenbewijs hebben op naam.
  • U moet een geldig identiteitsbewijs hebben.
  • Bij bestelling via internet moet u gebruik maken van uw DigiD inlogcode.

Kosten

Wanneer u in tariefzone 1 woont, kunt u per woonadres maximaal één parkeervergunning voor het parkeren in tariefzone 1 en 2 kopen; u betaalt hiervoor € 87,60 per jaar. Een eventueel tweede vergunning is geldig voor het parkeren in de tariefzone 2; deze kost € 288,00.

Als u in tariefzone 2 woont kunt u uitsluitend vergunningen aanvragen om te parkeren in zone 2. De eerste vergunning kost € 87,60 per jaar, de tweede vergunning € 288,00.

Bijzonderheden

Wanneer u uit het vergunninggebied verhuist, of wanneer u geen auto meer heeft, dan krijgt u bij het inleveren van uw vergunning restitutie van de nog komende maanden. U levert uw vergunning in bij de balie van het stadskantoor en u krijgt binnen twee weken het restitutiebedrag op uw rekening teruggestort.

Uitzondering bewoners zone 2

De hieronder genoemde bewoners in zone 2 die geen parkeergelegenheid in de directe omgeving hebben, mogen ook parkeren in zone 1. Zij hebben tevens recht op een bewonersvergunning voor zone 1.

  • Bewoners van Dam 26 tot en met 86 (even nummers);
  • Bewoners van de de Kuiperspoort;
  • Bewoners van de Schuddebeursstraat

Uitzondering eigenaar tweede woning

Als de eigenaar van een tweede woning een bewonersvergunning aanvraagt, dan kan dit zonder dat deze persoon moet worden ingeschreven in de gemeente Middelburg. Deze bewonersvergunning kunt u alleen op het stadskantoor aanvragen.

Aanvraag

  • Regel de parkeervergunning voor 2019 via het online formulier
  • of vraag een bewonersvergunning persoonlijk aan bij de balie op het stadskantoor. U kunt op het stadskantoor terecht zonder afspraak, maar u kunt hier ook een afspraak voor maken. Adres: Kanaalweg 3 te Middelburg.

Meer informatie