Parkeerontheffing Blauwe Zone

De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. Om te weten welke straten in Middelburg als blauwe zone zijn aangemerkt, kunt u de stratenlijst bekijken.

Bij de gemeente kunt u als bewoner een ontheffing van het verbod voor langdurig parkeren aanvragen. Per woonadres zijn maximaal twee ontheffingen verkrijgbaar. Hiervoor moet u in de Basisadministratie Personen gemeentelijke basisadministratie op het adres zijn ingeschreven. Verder moet het kenteken op naam, adres, woonplaats van de bewoner geregistreerd staan.

Iedereen met een blauwe parkeerkaart mag maximaal 2 uur parkeren in de blauwe zone. Visite kan ook gebruik maken van een blauwe parkeerkaart of buiten de blauwe zone parkeren.

Voorwaarden

  • U moet in de Basisregistratie Personen op het adres zijn ingeschreven
  • Geldig kenteken van de auto op naam van de bewoner
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Bij lease- of bedrijfsauto's moet u een leaseovereenkomst en/of een werkgeversverklaring overleggen.

Kosten

2019: € 35,40 op jaarbasis (12 x € 2,95). Bij de aanvraag betaalt u € 2,95 handelingskosten per maand van het lopend jaar. Als u geen recht meer heeft op de ontheffing volgt er geen restitutie.

Aanvraag