Marktkoopliedenvergunning

Gerelateerde producten

Marktkooplieden met een standplaatsvergunning voor een markt in Middelburg kunnen een parkeervergunning marktkooplieden aanvragen.

Voorwaarden

  • per standplaatshouder wordt ten hoogste één vergunning verleend;
  • op de vergunning wordt het kenteken vermeld van het voertuig waarvoor de vergunning geldig is;
  • het kenteken dient op naam, adres en woonplaats van de aanvrager te staan;
  • indien het kenteken niet op naam, adres en woonplaats van de aanvrager staat omdat er sprake is van een huur-, lease- of bedrijfsvoertuig, dient een werkgeversverklaring voor het gebruik van dit voertuig te worden overgelegd, alle op naam, adres en woonplaats van de aanvrager;
  • parkeren van voertuigen die stroomvoorziening nodig hebben is uitsluitend toegestaan op het Zusterplein, overige voertuigen uitsluitend op het Hof van Tange.

Kosten

De kosten voor een marktkoopliedenvergunning in 2019 bedragen € 81,60.