Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart

 • moet u minder dan 100 meter kunnen lopen;
 • moet de situatie minimaal een half jaar bestaan;
 • bent u afhankelijk voor het vervoer van deur tot deur van de hulp van de bestuurder die u vervoert
 • bent u bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel;
 • bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan door een door de gemeente aangewezen arts, tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Kosten

De kosten bij toekenning zijn in 2019 € 47,90 in de vorm van leges.

Aanvraag

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u schriftelijk of aan de balie van de gemeente.

Aan de balie

Bij aanvraag aan de balie neemt u mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • 2 identieke pasfoto’s;
 • In het geval van verlies of diefstal: vermissingsverklaring of bevestigingsmail
 • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart.

Schriftelijk

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of is deze gestolen? U kunt bij de gemeente Middelburg aangifte doen via Gevonden of Verloren Voorwerpen. U ontvangt dan een bevestigingsmail die u meeneemt bij het aanvragen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de gemeente in Nederland.

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.

Meer informatie

 • Soorten gehandicaptenkaarten
 • Gehandicapten met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis en onbeperkt op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en op de reguliere parkeerplaatsen parkeren. Bekijk de locaties in de parkeerfolder 2019 (pdf, 2,4 MB)