Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in de meeste Europese landen. De parkeerkaart is minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart

  • moet u minder dan 100 meter kunnen lopen;
  • moet de situatie minimaal een half jaar bestaan;
  • bent u afhankelijk voor het vervoer van deur tot deur van de hulp van de bestuurder die u vervoert
  • bent u bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen of van een brommobiel;
  • bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan door een door de gemeente aangewezen arts, tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer u permanent aan een rolstoel gebonden bent komt u zonder meer in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Kosten

De kosten bij toekenning zijn in 2018 € 47,05 in de vorm van leges.

Aanvraag

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart doet u schriftelijk of aan de balie van de gemeente.

Aan de balie

Bij aanvraag aan de balie neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • 2 identieke pasfoto’s;
  • In het geval van verlies of diefstal: vermissingsverklaring of bevestigingsmail
  • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart.

Schriftelijk

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren of is deze gestolen? U kunt bij de gemeente Middelburg aangifte doen via Gevonden of Verloren Voorwerpen. U ontvangt dan een bevestigingsmail die u meeneemt bij het aanvragen van een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart.

Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de gemeente in Nederland.

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.

Meer informatie