Oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Middelburg gaat voor duurzaam autorijden en beschikt daarom zelf al over diverse elektrische auto’s en heeft in samenwerking met het bedrijfsleven elektrische oplaadpunten geplaatst.

Elektrisch rijden is een vorm van vervoer die op dit moment geldt als een van de meest milieuvriendelijke. Middelburg verwacht dat elektrisch vervoer op termijn een flinke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook het verkeerslawaai zal op den duur sterk teruggedrongen worden, omdat elektrisch rijden stiller is. Ook bij het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen kan elektrisch vervoer in de toekomst een belangrijke rol spelen.

Waar vindt u de elektrische oplaadpunten in Middelburg?

De openbare elektrische oplaadpunten in Middelburg zijn voor elektrische auto's te vinden op de volgende locaties:

 • Rotterdamsekaai
 • Rouaansekaai
 • Hof van Tange
 • parkeerterrein Kanaalweg
 • parkeergarage Kanaalweg (2 oplaadpunten in de garage: na de slagbomen linksaf en na twintig meter aan de rechterkant)
 • parkeerterrein Oude Veerseweg
 • Woonboulevard Mortiere
 • Van der Valk Hotel Middelburg in Mortiere
 • Molenwater
 • Westerscheldestraat 239
 • Damplein
 • Klein Vlaanderen
 • Loskade
 • H. Lipperheystraat

De elektrische oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen treft u hier aan:

 • Bowling en Partycentrum de Kruitmolen
 • Damplein
 • Abdijplein bij Zeeuws Museum

Voorwaarden

Er zijn bij de meeste oplaadpunten twee aansluitpunten en aan weerszijden parkeervakken. Bezitters van elektrische auto’s mogen op die plek hun voertuig alleen parkeren als de auto aan het laden is. Uw auto moet dan met een kabel verbonden zijn aan de laadpaal. In alle gevallen geldt dat ook tijdens het opladen van de elektrische auto de regels voor betaald parkeren en/of voor de parkeerschijfzone van toepassing zijn.

Er zijn door heel Nederland oplaadplekken. Op oplaadpunten.nl kunt u zien waar de oplaadplekken voor elektrische auto’s  zich bevinden.

Uiteraard kunt u een elektrische auto ook thuis opladen. Als u een elektrische auto aanschaft, krijgt u van uw dealer een instructie wat de randvoorwaarden zijn om thuis te kunnen laden en informatie over de benodigde stroomsterkte en fasestekker. Als u enkel uw elektrische auto kunt laden door op de openbare weg te parkeren, neem dan contact op met de gemeente. In samenspraak wordt dan bekeken of een oplossing mogelijk is.

U wilt een oplaadpunt voor uw elektrische auto?

Gemeente Middelburg stelt zich bij het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s faciliterend op. De gemeente heeft geen budget beschikbaar om oplaadpalen te plaatsen, maar verleent wel medewerking.

Volgens de eerste mogelijkheid van de ‘ladder van laden’ moet eerst nagegaan worden of opladen op eigen terrein mogelijk is.

Als tweede mogelijkheid geldt voor alle wijken  het zogenaamde verlengd private oplaadpunt. Dit houdt in dat u vanuit uw woning een kabel over het trottoir naar uw auto mag leggen. Hiervoor kunt u een vergunning aanvragen. Een voorwaarde hiervoor is dat de kabel op een deugdelijke wijze moet worden afgeschermd. Vaak zal dit met een zogenaamde kabelmat kunnen worden uitgevoerd. Het is hierbij niet toegestaan om de kabel over de rijbaan van de openbare weg te leggen.

De derde mogelijkheid is om gebruik te maken van de bestaande openbare oplaadpunten in de binnenstad of eventueel daarbuiten.

De gemeente heeft hiertoe beleidsregels opgesteld  In deze beleidsregels staat meer informatie over de criteria voor het in aanmerking komen van de plaatsing van een laadpaal en onder welke condities deze laadpaal geplaatst wordt. De gemeente kijkt onder meer naar:

 • Mogelijke clustering van oplaadpunten;
 • Vindbaarheid;
 • Zichtbaarheid;
 • Parkeerdruk;
 • Doorgang voor ander verkeer en belemmeringen door ander straatmeubilair en (openbaar) groen;
 • Uiterlijk;
 • Beheer en aansprakelijkheid.

Aanvraag

Wilt u een oplaadpaal aanvragen? Dat kan via openbaarladen.nl/middelburg. Hier vindt u een invulformulier voor het aanvragen van een laadpaal.

Voor meer informatie over elektrische oplaadpunten kunt u contact opnemen met de heer Rob Kösters, telefoon (0118) 67 53 18.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het leggen/hebben van een oplaadkabel en kabelmat tussen woning en parkeerplaats kunt u contact opnemen met Peter Maas, telefoon (0118) 67 53 05.

Meer informatie