Oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Middelburg gaat voor duurzaam autorijden en beschikt daarom zelf al over vier elektrische auto’s en heeft in samenwerking met het bedrijfsleven elektrische oplaadpunten geplaatst.

Omdat rijden op elektriciteit geen uitstoot geeft, geldt deze vorm van vervoer op dit moment als een van de meest milieuvriendelijke. Middelburg verwacht dat elektrisch vervoer op termijn een flinke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ook het verkeerslawaai zal op den duur sterk teruggedrongen worden, omdat elektrisch rijden stiller is. Ook bij het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen kan elektrisch vervoer in de toekomst een belangrijke rol spelen.

Waar vindt u de elektrische oplaadpunten in Middelburg?

De elektrische oplaadpunten in Middelburg zijn voor elektrische auto's te vinden op de volgende locaties:

  • Rotterdamsekaai
  • Rouaansekaai
  • Hof van Tange
  • Kanaalweg (bij het parkeerterrein)
  • Kanaalweg. Twee oplaadpunten bevinden zich in de parkeergarage. Na de slagbomen linksaf en na twintig meter aan de rechterkant.
  • Parkeerterrein Oude Veerseweg
  • Mortiere woonboulevard
  • Mortiere hotel van der Valk

Voor elektrische fietsen / scootmobiel treft u ze hier aan:

  • Bowlingcentrum de Kruitmolen
  • Damplein

Er zijn bij de meeste oplaadpunten twee aansluitpunten en aan weerszijden parkeervakken. Bezitters van elektrische auto’s mogen op die plek hun voertuig alleen parkeren als de auto aan het laden is. Uw auto moet dan met een kabel verbonden zijn aan de laadpaal. In alle gevallen geldt dat ook tijdens het opladen van de elektrische auto de regels voor betaald parkeren van toepassing zijn.
Er zijn door heel Nederland oplaadplekken. Op oplaadpunten.nl kunt u zien waar de oplaadplekken zich bevinden.

Uiteraard kunt u een elektrische auto ook thuis opladen. Als u een elektrische auto aanschaft, krijgt u van uw dealer een instructie wat de randvoorwaarden zijn om thuis te kunnen laden en informatie over de benodigde stroomsterkte en fasestekker. Als u enkel uw elektrische auto kunt laden door op de openbare weg te parkeren, neem dan contact op met de gemeente. In samenspraak wordt dan een oplossing gekozen.

U wilt een oplaadpunt voor uw elektrische auto?

Gemeente Middelburg stelt zich bij het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s faciliterend op. De gemeente heeft geen budget beschikbaar om oplaadpalen te plaatsen, maar verleent wel medewerking. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opladen in het betaald parkeren gebied en daar buiten. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen 100% elektrische auto’s en hybride auto’s.

Volgens de eerste mogelijkheid van de ‘ladder van laden’ moet eerst nagegaan worden of opladen op eigen terrein mogelijk is. Als tweede mogelijkheid geldt voor alle wijken - behoudens het betaal parkeren gebied - het zogenaamde verlengd private oplaadpunt. Dit houdt in dat u vanuit uw woning een kabel over het trottoir naar uw auto mag leggen. Hiervoor kunt u een vergunning aanvragen. Eén voorwaarde hiervoor is dat de kabel met een zogenaamde kabelmat moet worden afgeschermd. Het is hierbij niet toegestaan om de kabel over de openbare weg te leggen. De derde mogelijkheid Is om gebruik te maken van de bestaande openbare oplaadpunten in de binnenstad of eventueel daarbuiten.

Woont u niet in de binnenstad en heeft u een 100% elektrische auto dan kunt u vergunning aanvragen voor een op kenteken gereserveerde parkeerplaats voor uw woning, mits de verkeersveiligheid dit toelaat en er op eigen terrein geen mogelijkheden zijn. U bent er dan van verzekerd dat u altijd kunt opladen. Het oplaadpunt bevindt zich in dit geval in uw woning of in uw tuin. In gebieden met een hoge parkeerdruk prevaleert het beleid inzake milieuvriendelijke vervoerswijze boven het reguliere parkeren. Aan de vergunningen zijn kosten verbonden die gedeeltelijk bestaan uit de te nemen fysieke maatregelen.

Voor informatie over elektrische oplaadpunten kunt u contact opnemen met de heer Rob Kösters, telefoon 0118-67 53 18.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het leggen/ hebben van een oplaadkabel en kabelmat tussen woning en parkeerplaats kunt u contact opnemen met Peter Maas, telefoon 0118 – 67 53 05.

Meer informatie

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Middelburg
Beslisboom aanvraag oplaadpunten elektrische voertuigen (pdf, 103 kB)