Gladheidbestrijding

In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten (ernstige) overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente moet er op dat moment voor zorgen dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te houden en doet al het mogelijke om dat te bereiken, maar kan dat nooit garanderen. Vandaar dat bij gladheid wordt aangeraden om voorzichtig te zijn in het verkeer.

In Middelburg is een plan opgesteld waarin staat waar en hoe gestrooid gaat worden.

Eerste prioriteit bij gladheid

Er zijn belangrijke straten en verkeersroutes die prioriteit bij gladheid hebben. Dat zijn busroutes, doorgaande verkeersroutes, wijkontsluitingswegen en hoofdfietspaden. Deze routes moeten uiterlijk tweeënhalf uur nadat de strooiploeg is uitgerukt gestrooid zijn.

Tweede prioriteit bij gladheid

Bij aanhoudende gladheid, zoals langdurige of veelvuldige sneeuwval en ijzel, zal op andere wegen en fietspaden gladheidbestrijding plaatsvinden.

Derde prioriteit bij gladheid

Bij plaatselijke gladheid door opvriezing wordt alleen gestrooid waar het nodig is. Vaak betreft het uitsluitend bruggen en bruggetjes. Deze worden dan eerst met de hand gestrooid. De opzichter is verantwoordelijk voor de nacontrole op de routes waar is gestrooid of geschoven. Zonodig wordt nogmaals gestrooid of geschoven.

Strooien met nat zout

De gemeente strooit met nat zout. Dat wil zeggen dat het zout wordt natgemaakt met calcium en daarna direct op de weg wordt gestrooid. Daar blijft het liggen op de plaats waar het hoort en kan het vervolgens zijn werk doen en dat is het ontdooien van het ijs. Het voordeel van deze methode is dat er gestrooid kan worden voordat het glad wordt.

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente zorgt voor de algemene gladheidbestrijding van de meeste wegen en fiets- en voetpaden. Inwoners, winkeliers en bedrijven kunnen zelf ook het een en ander doen: bijvoorbeeld hun eigen stoep sneeuw- en ijsvrij houden. Strooizout is verkrijgbaar in de winkel. Ook kan sommige overlast voorkomen worden. Als er vorst wordt verwacht is het niet erg handig om op straat de auto te wassen. Dan komt er water op de straat te liggen dat na bevriezing voor gevaarlijke situaties kan zorgen. In feite is dit zelfs verboden volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Middelburg (gemeentelijke regeling).

Niet gestrooid

Staat uw straat op deze lijst en er is toch niet gestrooid? U kunt dit melden via het formulier melding openbare ruimte.

Meer informatie