Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

Het verkeer- en vervoerplan beschrijft hoe het verkeer en vervoer de komende jaren in Middelburg en omringende dorpen wordt geregeld. Het gaat daarbij om de auto, de fiets, voetgangers, openbaar vervoer enzovoorts. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Allemaal aspecten die een rol spelen in het verkeer- en vervoerbeleid.

Het concept-GVVP lag zes weken ter inzage: van  28 maart tot en met 8 mei 2016. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Rob Kösters op telefoonnummer (0118) 67 53 18.