Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

Het verkeer- en vervoerplan beschrijft hoe het verkeer en vervoer de komende jaren in Middelburg en omringende dorpen wordt geregeld. Het gaat daarbij om de auto, de fiets, voetgangers, openbaar vervoer enzovoorts. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Allemaal aspecten die een rol spelen in het verkeer- en vervoerbeleid.

Het concept-GVVP lag zes weken ter inzage: van  28 maart tot en met 8 mei 2016. Hiervoor kunt u elke werkdag tijdens kantooruren terecht in het stadskantoor bij de vakbalie Vergunningen, Bouwen en Wonen. Kopieën zijn daar tegen betaling verkrijgbaar. Daarnaast is het plan onderaan deze webpagina te bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Rob Kösters op telefoonnummer (0118) 67 53 18.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Uw zienswijze richt u aan: Burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Eindverslag

Van de inspraak wordt een eindverslag gemaakt. De vaststelling van het eindverslag wordt gepubliceerd in De Faam. Het eindverslag wordt toegezonden aan de indieners van een zienswijze.