Verkeer en vervoer

Middelburg wil voor iedereen goed toegankelijk zijn. Een goed verkeers- en vervoersbeleid is daarbij onontbeerlijk. Op dit gedeelte van de site kunt u alles vinden over parkeren in Middelburg en de actuele verkeersbesluiten inzien. Ook hebben wij de laatste informatie opgenomen over wegwerkzaamheden die invloed hebben op de verkeersstroom in de stad.

 • Parkeren in Middelburg

  Informatie over parkeren in Middelburg voor inwoners en bezoekers.

 • Projecten verkeer en verkeersveiligheid

  Het laatste nieuws over de verschillende verkeersprojecten in gemeente Middelburg

 • Seniorentaxibus

  De seniorentaxibus vervangt de servicebus (lijn 569). De taxibus rijdt op dinsdag en donderdag van 8.34 uur tot 17.00 uur en is alleen bedoeld voor senioren.

 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan

  Het verkeer- en vervoerplan beschrijft hoe het verkeer en vervoer de komende jaren in Middelburg en omringende dorpen wordt geregeld. Het gaat daarbij om de auto, de fiets, voetgangers, openbaar vervoer enzovoorts. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Allemaal aspecten die een rol spelen in het verkeer- en vervoerbeleid.

 • Actiemateriaal 30km/u beschikbaar

  Buurtbewoners kunnen zelf actievoeren als er in hun straat of wijk te hard gereden wordt. De gemeente Middelburg heeft hiervoor actiemateriaal, gratis beschikbaar gesteld door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en Veilig Verkeer Nederland.

 • Veelgestelde vragen verkeer

  Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over verkeer en parkeren in Middelburg.

 • Oplaadpunten voor elektrisch vervoer

  Middelburg gaat voor duurzaam autorijden en plaatst in samenwerking met het bedrijfsleven elektrische oplaadpunten.

 • Verkeersbesluiten

  Een overzicht van de actuele verkeersbesluiten kunt u vinden in de Staatscourant.

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezing van natte weggedeelten (ernstige) overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente moet er op dat moment voor zorgen dat wegen en fietspaden voldoende begaanbaar blijven om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

  Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

 • Wegenwet, onttrekking aan het openbaar verkeer

  Wilt u dat een weg bij u in de buurt niet langer toegankelijk is voor het openbaar verkeer? Als u daarvoor een dringende reden heeft, kunt de gemeente verzoeken die weg te onttrekken aan het openbaar verkeer.

 • Gemeentelijke havens

  De contactgegevens en kosten van de gemeentelijke havens.