Voorwerpen plaatsen op openbare grond

Wilt u een voorwerp aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Bijvoorbeeld een bouwsteiger of een bouwcontainer? Dan heeft u daarvoor in veel gevallen een vergunning nodig.

Aanvraag

U kunt bij Peter Maas of Ria de Marco navragen of u een vergunning nodig heeft. Dit kan via info@middelburg.nl onder vermelding van aanvraag vergunning of bellen via het algemene telefoonnummer 14 0118.

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

  • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg;
  • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
  • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
  • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.

Meer informatie