Straatartiestenvergunning

Als u als straatartiest op de openbare weg in de gemeente Middelburg wilt optreden, dan heeft u een vergunning nodig op grond van artikel 2.4, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015. Bijvoorbeeld voor een optreden als muzikant, mimespeler of goochelaar.

Voorwaarden

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

  1. Op één plaats mag gedurende maximaal een half uur muziek ten gehore worden gebracht. De volgende speellocatie dient minstens 100 meter verder te liggen:
  2. De aanwijzingen van de politie en/of de bevoegde ambtenaar in verband met de vrijheid van het verkeer, de veiligheid op de weg en/of de openbare orde dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
  3. Bij gebruikmaking van de vergunning mag de doorstroming van het (voetgangers)verkeer niet worden belemmerd;
  4. Op donderdagen (weekmarkt) is de vergunning niet geldig op de Markt;
  5. Bij gebruikmaking van de vergunning is het niet toegestaan goederen ten verkoop aan te bieden;
  6. U dient, bij gebruikmaking daarvan, de vergunning bij u te dragen en op verzoek van een ambtenaar van politie of een andere bevoegde ambtenaar de vergunning te tonen;
  7. U dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten eindde te voorkomen dat wij, dan wel derden, ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Kosten

De verschuldigde leges voor deze vergunning bedragen € 18,15 per dag.

Meenemen

Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u niet naar het stadskantoor te komen.

U komt met een geldig legitimatiebewijs, tijdens kantooruren, naar het stadskantoor. U krijgt dan de vergunning tegen betaling van de leges, direct mee.