Klein kansspel, melding

Wilt u een 'klein kansspel' organiseren? Dan moet u dat ten minste veertien dagen van tevoren melden bij de gemeente.

Een klein kansspel mag alleen worden georganiseerd door een vereniging die ten minste drie jaar bestaat. En die volgens haar statuten een duidelijk doel dient. Dat mag niet het organiseren van kleine kansspelen zijn.

Een kansspel

Een kansspel is een spel waarbij de deelnemers prijzen kunnen winnen, maar zelf geen invloed kunnen uitoefenen op de uitslag.

Een klein kansspel

Het prijzenpakket bij een klein kansspel mag niet meer waard zijn dan € 400,- per spelronde en de gezamenlijke waarde mag niet meer zijn dan € 1550,-per bijeenkomst. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn een bingo, een 'kienspel', tombola's, een vogelpiekspel en een 'rad van fortuin' of 'rad van avontuur'.