Vergunningen en ontheffingen

Informatie over verschillende activiteiten en evenementen waar u een vergunning of ontheffing voor kunt aanvragen.

 • Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement

  Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente.

 • Betoging of demonstratie houden, melden

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Omdat de gemeente de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie moet handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen.

 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning hebben.

 • Evenementenvergunning

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor laden en lossen? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden toestemming ofwel ontheffing krijgen van de gemeente.

 • Inzameling geld of goederen voor goed doel

  Voor het collecteren in de gemeente Middelburg is geen collectevergunning nodig.

 • Kansspelen

  Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Klein kansspel, melding

  Wilt u een 'klein kansspel' organiseren? Dan moet u dat ten minste veertien dagen van tevoren melden bij de gemeente.

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

 • Objecten plaatsen, ontheffing

  Wilt u een object in de openbare ruimte plaatsen? Zoals vaste steigers, puinbakken, gesloten containers, keetcontainers, portakabins, vaste torenkranen, vaste bouwhekken, feesttenten, rijwielhekken, etc. Dan heeft u hiervoor een tijdelijke objectontheffing nodig.

 • Prijsvraag, vergunning

  Wilt u een prijsvraag organiseren? Dan moet u daarvoor in sommige gevallen een vergunning hebben.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Reclameborden langs de openbare weg

  In Middelburg kan reclame gemaakt worden voor commerciële en niet commerciële activiteiten en evenementen via vaste reclame- of aankondigingsborden aan de lantaarnpalen langs de openbare weg.

 • Seksbedrijf, exploitatievergunning

  Wilt u een seksbedrijf, zoals een seksclub, escortbedrijf of prostitutiebedrijf exploiteren? Dan moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning.

 • Straatartiestenvergunning

  Als u als straatartiest op de openbare weg in de gemeente Middelburg wilt optreden, dan heeft u een vergunning nodig.

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u een voorwerp aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Bijvoorbeeld een bouwsteiger of een bouwcontainer? Dan heeft u daarvoor in veel gevallen een vergunning nodig.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren, snoei- en takkenhout of slootmaaisel verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel ontheffing) vragen aan de gemeente.

 • Watervergunning

  Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd stads- of dorpsgezicht

  Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig.