Vergunningen en ontheffingen

Informatie over verschillende activiteiten en evenementen waar u een vergunning of ontheffing voor kunt aanvragen.

 • Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement

  Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente.

 • Betoging of demonstratie houden, melden

  Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden, ongeacht de inhoud. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst. Omdat de gemeente de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie moet handhaven, is het wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen.

 • Bomen kappen

  Als u een boom wilt kappen, moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning hebben.

 • Evenementenvergunning

  Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over een route die afwijkt van de wegen die daarvoor speciaal zijn aangewezen, bijvoorbeeld voor laden en lossen? Dan kunt u onder bepaalde omstandigheden toestemming ofwel ontheffing krijgen van de gemeente.

 • Inzameling geld of goederen voor goed doel

  Voor het collecteren in de gemeente Middelburg is geen collectevergunning nodig.

 • Kansspelen

  Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Klein kansspel, melding

  Wilt u een 'klein kansspel' organiseren? Dan moet u dat ten minste veertien dagen van tevoren melden bij de gemeente.

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u een loterijvergunning nodig.

 • Objecten plaatsen, ontheffing

  Wilt u een object in de openbare ruimte plaatsen? Zoals vaste steigers, puinbakken, gesloten containers, keetcontainers, portacabins, vaste torenkranen, vaste bouwhekken, feesttenten, rijwielhekken, etc. Dan heeft u hiervoor een tijdelijke objectontheffing nodig.

 • Prijsvraag, vergunning

  Wilt u een prijsvraag organiseren? Dan moet u daarvoor in sommige gevallen een vergunning hebben.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Reclameborden langs de openbare weg

  In Middelburg kan reclame gemaakt worden voor commerciële en niet commerciële activiteiten en evenementen via vaste reclame- of aankondigingsborden aan de lantaarnpalen langs de openbare weg.

 • Seksbedrijf, exploitatievergunning

  Wilt u een seksbedrijf, zoals een seksclub, escortbedrijf of prostitutiebedrijf exploiteren? Dan moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning.

 • Straatartiestenvergunning

  Als u als straatartiest op de openbare weg in de gemeente Middelburg wilt optreden, dan heeft u een vergunning nodig.

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u een voorwerp aan, op, in, over of boven de openbare weg plaatsen? Bijvoorbeeld een bouwsteiger of een bouwcontainer? Dan heeft u daarvoor in veel gevallen een vergunning nodig.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren, snoei- en takkenhout of slootmaaisel verbranden op uw terrein? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel ontheffing) vragen aan de gemeente.

 • Watervergunning

  Verricht u werkzaamheden op of bij water? Dan moet u dit melden of, in sommige gevallen, een watervergunning aanvragen.