Vuurwerkvrije buurt organiseren

Ook deze jaarwisseling kunnen instellingen en hun buren, maar ook bewoners zelf met elkaar afspreken in hun buurt geen vuurwerk af te steken. In zo’n vuurwerkvrije buurt kunt u posters ophangen. De gemeente stelt deze digitaal beschikbaar. Ook kunt u aan de hand van een voorbeeldbrief een brief voor uw buurt maken en in uw buurt verspreiden.

Wilt u als bewoner deze jaarwisseling ook een vuurwerkvrije buurt? Met behulp van onderstaande tips kunt u dit organiseren:

  1. Maak met uw buren afspraken over het afsteken van vuurwerk in en rondom een verzorgingstehuis, kinderboerderij, straat, pleintje of speeltuin of aangrenzend aan een groengebied.
  2. Baken het gebied waarvoor de afspraken gelden goed af. Zijn er bewoners die niet mee willen doen? Houd hier dan rekening mee.
  3. Zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied waarvoor de afspraken gelden het eens zijn met de gemaakte afspraken. Draagvlak is heel belangrijk om het initiatief te doen slagen.
  4. Neem eventueel contact op met de wijkagent om de gemaakte afspraken te delen.
  5. Hang de posters uiterlijk 31 december op langs de grenzen van het vuurwerkvrije gebied.
  6. Zorg ervoor dat de posters uiterlijk 3 januari weer verwijderd zijn en zorg er met elkaar voor dat de buurt schoon is.
  7. Gemeente en politie handhaven de afspraken in deze gebieden niet. De gemeente gaat uit van de kracht van bewoners zelf.

Aanvragen

Wilt u de digitale poster en voorbeeldbrief aanvragen? Mail naar communicatie@middelburg.nl