Vuurwerk afsteken

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. De politie treedt hier daarom streng tegenop. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Wanneer afsteken?

U mag toegestaan consumentenvuurwerk afsteken van oudejaarsavond 31 december 18.00 uur tot nieuwjaarsnacht 1 januari 02.00 uur. Buiten deze periode is afsteken verboden. Het afsteken van ander vuurwerk (bijvoorbeeld illegaal geïmporteerd of professioneel vuurwerk zonder vergunning) is te allen tijden verboden.
Wij vertrouwen er op dat u, als u vuurwerk afsteekt, uw gezond verstand gebruikt en geen schade, hinder of gevaar veroorzaakt. Let u daarbij ook op de aanwezigheid en het welzijn van (huis)dieren in stallen, in buitenhokken, in pensions/opvang, in een wei enz.

Naast deze regels verzoekt de gemeente iedereen nadrukkelijk om de eigen vuurwerkresten en andere rommel op te ruimen. Het liefst zo snel mogelijk.

Vuurwerk buiten de genoemde tijden, professioneel of grote hoeveelheden

Wilt u als bedrijf vuurwerk afsteken buiten de genoemde tijden, professioneel of in grote hoeveelheden? Dan heeft u een vergunning nodig. Neem contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland voor de vergunning en de vergunningsvoorwaarden.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen, kan contact worden opgenomen met het cluster openbare orde en veiligheid van de gemeente Middelburg, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 67 54 35. U kunt hier ook terecht voor meldingen over het bezit van illegaal vuurwerk.