Vuurwerk afsteken

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden en soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste schade en overlast. De politie treedt hier daarom streng tegenop. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

 

  • U mag vuurwerk afsteken op 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts. Op andere tijden is het verboden.
  • Het is verboden om vuurwerk af te steken in de directe omgeving van een dierenpension of -asiel.
  • Het vuurwerk moet afkomstig zijn uit een winkel die beschikt over de juiste en geldige (milieu)vergunningen voor de opslag en het bewerken van vuurwerk.
  • Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Vlasmarkt aan te wijzen als vuurwerkvrije zone. Dit betekent dat er in dit gebied ook tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afstoken.

Naast deze regels verzoekt de gemeente iedereen nadrukkelijk om de eigen vuurwerkresten en andere rommel op te ruimen, het liefst zo snel mogelijk.

Vuurwerk buiten de genoemde tijden, professioneel of grote hoeveelheden

Wilt u als bedrijf vuurwerk afsteken buiten de genoemde tijden, professioneel of in grote hoeveelheden? Dan heeft u een vergunning nodig. Neem contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland voor de vergunning(svoorwaarden).

Vragen

Voor vragen of opmerkingen, kan contact worden opgenomen met het cluster openbare orde en veiligheid van de gemeente Middelburg, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 67 54 35. U kunt hier ook terecht voor meldingen over het bezit van illegaal vuurwerk.