Maatregelen in verband met corona

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus, gelden de volgende maatregelen met betrekking tot onze dienstverlening en onze stad.

De maatregelen in verband met het coronavirus raken ons allemaal. De gemeente Middelburg beseft dat het veel van iedereen vraagt. We zijn er dan ook heel blij mee om te merken dat er veel begrip en medewerking is in onze gemeente. We krijgen ook vragen. We proberen antwoorden te zoeken en te geven waar dat kan, maar we hebben ze niet altijd al paraat. Sommige antwoorden stemmen we eerst landelijk of regionaal af. We vragen ook hiervoor uw begrip.

Dienstverlening stadskantoor en Waldammeweg in afgeslankte vorm

We werken alleen nog via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. Online afspraak maken is even niet meer mogelijk. In telefonisch overleg wordt gekeken of een afspraak noodzakelijk is of dat er een andere oplossing mogelijk is. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienstverlening. Deze maatregel geldt voor zowel het stadskantoor als de gemeentelijke locatie aan de Waldammeweg.

Betalen met pin

In het stadskantoor kan alleen nog met pin worden betaald voor de noodzakelijke dienstverlening.

Begraven en cremeren

In lijn met de landelijke maatregel is begraven en cremeren alleen nog in besloten kring mogelijk. Maximaal 30 personen en er is geen catering meer mogelijk.

Huwelijken

Trouwen (in afgeslankte vorm) blijft vooralsnog mogelijk voor de afspraken die hiervoor al staan en binnen de richtlijnen die landelijk gelden. We bieden de mogelijkheid om gratis te annuleren.

Warenmarkt

De warenmarkt in Middelburg gaat door. Ook op Plein 1940 staan kramen. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina Weekmarkt Middelburg

1,5 meter maatregelen in de binnenstad

Het college werkt samen met de Middelburgse ondernemers aan een plan dat ruimte moet bieden aan de ondernemers in de binnenstad. Veel ondernemers openen voorzichtig weer hun deuren en vanaf 1 juni, het Pinksterweekend, volgt ook de horeca. Lees verder

Geen gemeentelijke accommodatie huren

De gemeente heeft een aantal sport- en welzijnslocaties beschikbaar die via Makelpunt Walcheren kunnen worden gereserveerd voor vergaderingen of andere bijeenkomsten. Het is momenteel niet mogelijk zo’n gemeentelijke accommodatie te huren.

Inzameling oud papier vanaf 1 juni hervat

Nu de coronamaatregelen landelijk en regionaal versoepeld worden, wordt de huis-aan-huisinzameling van oud papier in de gemeente Middelburg in juni weer opgestart volgens de afvalkalender. Dat geldt voor alle wijken en kernen, behalve Nieuw Middelburg, Ramsburg en de Stromenwijk. Hier start de huis-aan-huisinzameling weer vanaf september. De actuele inzameldata en tijdelijke papiercontainers per wijk zijn te vinden op www.middelburg.nl/oudpapier

Let op: in de zomermaanden is er als gebruikelijk geen huis-aan-huisinzameling van oud papier.