Verkoop en opslag van vuurwerk

De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

Vuurwerkverkoop verboden in 2020

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod.

Meer informatie over dit besluit op de website van rijksoverheid.

Voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden verboden aan het verkopen en opslaan van vuurwerk.

Vuurwerk verkopen

  • U mag alleen vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
  • Op ieder vuurwerkproduct moet een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing staan.
  • U mag niet meer dan 25 kilogram per klant verkopen
  • U dient een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen.

Vuurwerk opslaan

  • De meldingsplicht geldt als u binnen uw bedrijf minimaal 10 kilogram en maximaal 10.000 kilogram consumentenvuurwerk wilt opslaan.
  • Voor het opslaan van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk is een omgevingsvergunning van de provincie nodig.
  • U moet vuurwerk opslaan in een speciale opslagruimte, volgens strenge veiligheidsregels. Zo moet er voldoende afstand zijn tussen de opslagruimte en de verkoopruimte en andere kwetsbare objecten in de omgeving.
  •  Voor vragen met betrekking tot het aanvragen van een omgevingsvergunning of indienen van een melding kunt u contact opnemen met de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, www.rudzeeland.nl

Aanvraag

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via eHerkenning. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding doen.

U krijgt schriftelijk antwoord van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Vuurwerk op rijksoverheid.nl