Veiligheid en rampenbestrijding

De burgers en bezoekers van Middelburg moeten zich veilig voelen en moeten veilig zijn. Dan gaat het enerzijds om veiligheid in en rond het huis en in de buurt, anderzijds in het grotere verband van stad en regio, waarbij de preventie en de aanpak van grootschalige ongevallen en rampen centraal staat.

 • Senioren en veiligheid

  Concrete tips voor senioren om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt.

 • Coronavirus

  Informatie over het coronavirus en de actuele maatregelen voor gemeente Middelburg

 • Brandveiligheid

  Om de kans op een brand zo klein mogelijk te maken, bestaan er verschillende regels waar bedrijven en organisaties aan moeten voldoen.

 • Inbraak- en diefstalpreventie

  Lees meer over wat u zelf kunt doen om de kans op inbraak of diefstal te verkleinen.

 • Rampenbestrijding

  Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie omvat Brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), De Gezamenlijke Meldkamer Zeeland en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

 • Signalen radicalisering

  Het vroegtijdig signaleren van veranderde opvattingen, normen en waarden speelt een belangrijke rol bij de aanpak van radicalisering. Alleen door een gezamenlijke bewustwording en alertheid in de samenleving komen politie, Openbaar Ministerie en gemeenten aan essentiële informatie en worden mogelijke dreigingen zichtbaar.

 • Vuurwerk afsteken

  U mag vuurwerk afsteken op 31 december van 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts. Op andere tijden is het verboden.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

 • Burgernet

  Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon-werkomgeving te vergroten. Burgernet is een telefonisch netwerk van bewoners en ondernemers in een bepaalde buurt. De politie kan via sms of een ingesproken bericht burgers vragen te helpen bij een zoekactie als er iets in die buurt gebeurt.

 • BuurtWhatsApp groepen

  De gemeente Middelburg telt steeds meer BuurtWhatsApp groepen. Dit zijn burgerinitiatieven die tot doel hebben verdachte situaties te signaleren om zo de veiligheid in de wijk te verbeteren.

 • Buurt-AED, onderhoudskosten declareren

  Als eigenaar of beheerder van een buurt-AED in gemeente Middelburg kunt u een vergoeding aanvragen voor een bijdrage in de onderhoudskosten.