Verenigingsondersteuning

De gemeente ondersteunt verenigingen op het gebied van sport en bewegen met sportkennismakingsactiviteiten en subsidieregelingen.

  • Sportaanbod Middelburg in Beweging

    Elk schooljaar worden er sportkennismakingsactiviteiten (ska) georganiseerd voor basisonderwijs en speciaal onderwijs.

  • Sportimpuls

    De Sportimpuls ondersteunt sport- en beweegaanbieders bij de opstart van de uitvoering van hun lokale actieplannen. Het doel is om door middel van een uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die (te) weinig sporten en bewegen.

  • Sportsubsidies

    In de gemeente Middelburg is voor sportsubsidies de Algemene Subsidieverordening Middelburg van toepassing. In het beleid van de gemeente staan niet de instellingen centraal, maar de activiteiten die zij uitvoeren.