Jeugdsportfonds

De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds kinderen van minder draagkrachtige ouders in de leeftijd van 4 – 18 jaar snel, effectief en op een laagdrempelige wijze een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging.

Het jeugdsportfonds voorziet  in de betaling van sportlidmaatschap en sportkleding voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen die door de thuissituatie anders niet aan sporten kunnen deelnemen.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit moet gaan via zogenaamde intermediairs: professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverlening of de gezondheidszorg.

Sinds de zomer van 2012 wordt voor dezelfde doelgroep en onder dezelfde voorwaarden (alleen in het Vrijburgbad) ook het diplomazwemmen A + B mogelijk gemaakt via het jeugdsportfonds.

Het doel van de gemeente Middelburg is om  jaarlijks minimaal 275 kinderen  via het Zeeuws Jeugdsportfonds te laten sporten en bewegen.

Voor meer informatie en voor de verdere spelregels van het Jeugdsportfonds kunt u een kijkje nemen op www.jeugdsportfonds.nl of u kunt contact opnemen met de heer D. Winne, d.winne@middelburg.nl of tel. (0118) 67 56 76.

Verlenging aanvragen Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds

 Het einde van het schooljaar 2017/2018 komt in zicht en dat betekent dat de aanvragen voor het Jeugdsportfonds en/of het Jeugdcultuurfonds verlengd moeten worden. Maakt u kind hier gebruik van? Dan is het belangrijk dat u een nieuwe aanvraag doet voor het nieuwe schooljaar.