Stimuleren van sport en bewegen

Informatie over het sportfonds, activiteiten voor senioren en vakantieactiviteiten.

 • Sportkennismaking 2017

  De gemeente Vlissingen en Middelburg organiseren samen met sportaanbieders sportkennismakingsactiviteiten voor volwassenen en senioren. Van 25 september tot en met 5 november 2017 staan de deuren van lokale sportaanbieders voor u open en staat er een uitgebreid sportaanbod voor u klaar.

 • Jeugdsportfonds

  De gemeente Middelburg wil met de deelname aan het Zeeuws Jeugdsportfonds kinderen van minder draagkrachtige ouders in de leeftijd van 4 – 18 jaar snel, effectief en op een laagdrempelige wijze een kans bieden te gaan sporten bij een Middelburgse sportvereniging.

 • Senioren

  De doelgroep senioren is in gemeente Middelburg een belangrijke doelgroep. Steeds meer senioren (50+) willen in hun vrije tijd actief deelnemen aan activiteiten. Voor deze groep heeft de gemeente een Beweegwijzer senioren gemaakt.

 • Brede impuls combinatiefuncties

  Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit onder de naam Brede impuls combinatiefuncties.

 • Vakantieactiviteiten

  Middelburg in Beweging organiseert iedere schoolvakantie in samenwerking met sportverenigingen en verschillende partners een uitdagend sportaanbod.

 • Grenzeloos actief

  Voor het opzetten, uitbreiden of versterken van een regionaal samenwerkingsverband per Wmo-regio wordt een stimuleringsbudget beschikbaar gesteld van max 15.000,- door het rijk (ministerie van VWS).