Beleid sport en bewegen

Bekijk de doelen van de gemeente als het gaat om sport en bewegen.

De gemeente Middelburg hanteert voor het terrein sport en bewegen de volgende doelstelling: Sporten en Bewegen moet op de eerste plaats voor iedereen een plezierige vrijetijdsbesteding zijn. Daarbij bevordert de gemeente Middelburg door middel van een voorwaardenscheppend, stimulerend en ondersteunend beleid zowel de deelname aan als de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod in verenigingsverband en binnen anders georganiseerde en niet georganiseerde verbanden, waardoor de maatschappelijke functies van sport en bewegen optimaal benut kunnen worden.

Er wordt momenteel gewerkt aan de nieuwe sportnota. Hierin staat hoe we dit als gemeente Middelburg de komende jaren gaan doen, welke instrumenten we hiervoor gaan gebruiken en met welke partners we hiervoor gaan samenwerken.