Europees project SHIFFT

De week van 19 tot en met 22 november 2019 vond de Europese week plaats in Middelburg. Ook het project SHIFFT was te zien.

Logo Europees project SHIFFT

De afgelopen 12 jaar zijn er in de gemeente Middelburg zo’n 25 projecten gerealiseerd met behulp van Europese subsidies. Middelburg staat in de top 3 van Nederlandse overheden die met succes Europese subsidies aanvragen. Tegenover de Kloveniersdoelen stonden panelen met informatie over al deze projecten. Ook het project SHIFFT was te zien.

SHIFFT

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag brengen om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen moet in 2050 naar 0. Ook in de gemeente Middelburg zullen huizen, kantoren en gebouwen de komende jaren losgekoppeld worden van het aardgasnet en op een andere wijze worden verwarmd.

Het Europese project SHIFFT sluit aan bij deze nationale en gemeentelijke doelstellingen. Middelburg werkt binnen dit project samen met kennispartners en steden zoals Brugge en Mechelen aan een eigen gemeentelijk visie ‘Warmte’. In dit beleidsdocument wordt per wijk vastgelegd hoe en wanneer een wijk wordt verduurzaamd. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt een uitvoeringsplan op wijkniveau uitgewerkt. Dit biedt een kader voor woningeigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven en gemeenten om investeringsbeslissingen te nemen.

Door het SHIFFT-project kan Middelburg dit participatieproces vorm en inhoud geven. De stad kan aan de slag met de toepassing van verschillende nieuwe technologieën voor het verwarmen van woningen en gebouwen in een pilot.

Europese Filmweek

Om extra aandacht te vragen voor Europa, vond in de Cinema Middelburg een Europese filmweek plaats. Tijdens dit Europese filmfestival vertoonde de cinema meerdere keren een programma met korte films en eenmalig de Europese roadmovie ‘Take me Somewhere Nice’. Daarnaast was er een workshop Van Script tot Screen. Alle activiteiten staan in het teken van de EU en film en zijn gratis toegankelijk. Het programma werd gratis aangeboden aan het publiek door de Europese Unie.

Europese week banner SHIFFT